• BODRUM DOĞA SPORLARI KULÜBÜ

Tırmanış Teknikleri

  Bölüm I
  İpler

  İp emniyetli ama  tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bir emniyet zincirinin halkası gibidir. Bu halkada attığınız düğüm, emniyet kemeriniz bağlantı ekipmanlarınız, karabin, giysi ve kaskınız gibi ekipmanlar da  vardır. Bunlar bir bütün olarak ancak emniyetinizi sağlarlar. 

  İkinci dünya savaşından önce keten kenevir ipler kullanılıyordu ama savaş ile birlikte gelişen naylon sanayi iplerin daha emniyetli olmasını sağladı. Böylece düşme anında uzayan ve hasarı en aza indiren ipler ki bunlara dinamik ipler denir, kullanılmaya başlandı. Ama dinamik bir ipi düz ip tırmanışı, inişi veya çekerek kurtarma işinde kullanamazsınız çünkü çektikçe çapı ve boyu değişir. kontrolü zorlaşır bu işlerde kullanılacak olan 12 mm statik iptir. O halde tırmanışta kullanılacak olan 10-10.5 veya 11 mm dinamik iplerdir. Yardımcı ipler ise 8 mm statik iptir. 

  İplerin farklı renklerde olması çalışma sırasında iplerin daha iyi tanımlanmasını sağladığı için kargaşayı azaltır. 

  Islak ipler %30 güç kaybederler bunun için ıslak ortam ipleri kullanılmalıdır. Bu iplerin üst katmanlarında silikon veya teflon mevcuttur bu da sürtünmeyi azaltır. 

  **

  Dağcılık iplerinden beklenen, düşme durumunda dağcının emniyetini sağlamaktır
  Düşme esnasında yükseklik kadar bir enerji (potansiyel) oluşur eğer ip bir yay gibi bu enerjiyi abzorbe edemez ise dağcı üzerinde kötü etkileri oluşur. 

  Dağcılıkta kullanılan ipler yüzlerce hatta binlerce lifin burgular şeklinde birbirine sarılması
  şeklinde yapılırlar. Bu özellik düşüş esnasında oluşabilecek sert tepkiyi yumuşatır.

  İpin 2 temel görevi vardır. Tırmanıcının aşağıya düşmesini önlemek, düşüş hasarını en aza indirmek.

  DÜŞME FAKTÖRÜ: düşülen mesafe/açık ip uzunluğu (bu maksimum 2 dir). Ara bir yumuşatıcı etki örneğin düğüm veya sürtünme gibi, yok ise bu 2 dir

  ETKİ KUVVETİ  düşme esnasında ipin esnemesi, kayalara sürtmesi düğümlerin sıkışması, :gibi kuvveti azaltıcı etkilerden sonra ip üzerinde etkili olan son kuvvettir. İp sapan lastiği gibi olmadığı için enerjinin tamamı giderilemediği için bu kuvveti bir noktadan almak durumunda. bu noktalar

  • düşen dağcı
  • ara emniyetler
  • ipin diğer ucunun bağlı olduğu nokta

  Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi etki kuvvetinin değerinin düşük olması (IMPACT FORCE)

  göz önüne alınmalı ama asıl önemli olan konu emniyet noktalarının ne sıklıkta ve hangi şekillerde olması gerektiğidir. Düşme faktörü 1 den küçük olmalıdır.

  ipler

  örgü halatlar             mantolu ipler

  ipler

    statik ipler               dinamik ipler

  ÖRGÜ HALATLAR       Birçok lifler sarılarak üç sarım elde edilir bu sarımlar da örülerek ipi meydana getirir. Dinamik bir özelliği yoktur ( istenen elastikiyeti sağlayamaz). Dağcılıkta pek kullanılmaz.

  MANTOLU İPLER      Çekirdek ip ve onu koruyan bir manto olmak üzere iki katmandan oluşur Dinamik olan bu iplerin ana malzemesi naylondur. Naylonun bu denli faydalarına rağmen zayıf tarafları da çoktur. Sıcak, güneş ışığı (Uv), asitler gibi dış etkenlere açıktır. Doğrudan güneş ışığı altında bırakılmış ipin bir kaç hafta içinde özelliklerini kaybetmeye başlayacağı için kullanılmaması tavsiye edilir. Diğer zararlı bir madde ise kum tanesidir. Kum tanesi eğer mantoyu aşıp içeri girerse ipin yıkanması bile onu dışarı çıkartmaz ve bulunduğu yerde ip kullanıldıkta bir bıçak gibi lifleri kesmeye başlar.

  İp çapları 7 ile 11 mm arasında değişir. Statik ağırlık çekerleri 1400 ile 2500 arasındadır. Standart 50 m lik rulolar halinde bulunur. Alpinizm de kullanılan çift ipler, emniyet ipleri, yarım ip ikiz ip gibi çeşitleri de mevcuttur.

  İpler test edilirler. Bunlardan en belirgini Tek İpler için Düşüş Testi dir

  • 80 kg ağırlık
  • 2.8 m açık ip var
  • 5 m den düşüyor
  • en az 5 düşüş kopmadan yapılırsa
  • TEST BAŞARILI SAYILIR

  Diğer bir deyimle kullanmakta olduğunuz ip eğer sizden 5 kez şok yemiş ise beklenen faydayı vermesi ihtimali zayıf demektir.  O halde DÜŞME FAKTÖRÜ 1 DEN YÜKSEK OLAN  BİR DÜŞÜŞTEN SONRA İPİ BİR DAHA KULLANMAYIN

  İP seçim ve kullanımları: Genelde amatör dağcılık çalışmalarında kullanım kolaylığı olarak tek ipler kullanılır. Kar buz tırmanışlarında DRY (kuru-suyu zor emen) ipler tavsiye edilir ama bunlarında mantosu su geçirmezlik sağlayacak şekilde yapıldığı için az sürtünmeli yani daha kaygandır.

  Mantonun yapısına göre; sıkı dokunmuş ipler kolay kolay aşınmaz ama düğüm atmak zordur. Bunun tam aksi gevşek manto dokusuna sahip ipler esnek oldukları için kolay düğüm atılır, ip rahat kontrol edilir ama aşınması fazla olur. Genelde ağırlık ve kullanım göz önüne alındığında 10.5 mm ipler daha yaygın kullanılmaktadır.

  genel anlamda

  • her gün kullanılan ipi 1 yılda
  • Hafta sonları kullanılan ipleri 2 yılda
  • zaman zaman kullanılan ipleri 4 yılda
  • hiç kullanılmayan ipleri 4 yılda (son kullanım tarihi gibi)
  • 5 şok yemiş ipler hemen kullanım dışı bırakınız.

  İplerin yıkandıktan sonra tamamen kuru ve düğümsüz olduğundan emin olun, sıkı sarmayın serin kuru ve güneşsiz bir yerde muhafaza edin. Bunları sararken genelde iki yöntem kullanılır. Birinci amaç kolay ve çapariz vermeden açılabilmesidir. ikincil amaç fazla kırılma ve burulmalar olmadan taşımak veya muhafaza etmektir. 

  Dağcı halkası tipinde sarış

  Kelebek tipinde sarış

  İPLER GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR. ÖDÜNÇ VERMEYİNİZ VE GEÇMİŞİNİ BİLMEDİĞİNİZ İPLERİ KULLANMAYINIZ.

  İPİN BİR SECERESİNİ TUTMAKTA YARAR VARDIR.

  Bölüm IIa
  İp ve düğümler

  İpe düğüm attığımızda onun kopma kuvvetini etkilediğimizi de göz önünde bulundurmak gerekir. bazen bu kuvvet %60 oranı kadar azalmaktadır. 

  Hangi düğüm olursa olsun sakin atılmalı düzgün gözükmeli, kuralına uygun yapılmalı, son derece yorgun, bitkin halinizde bile hatasız yapılabilmelidir. Aksi koşulda olmanız halinde bile sizin düğümünüzün bir başkası tarafından atılmış olması durumunda bile düğüm siz de kontrol etmelisiniz. Düzenli bir şekilde düğümü kontrol etmeniz bir alışkanlıktan öte bir nevi tik olmalıdır.

  İlk düğüm iki ipi en uygun şekilde bir birine eklemek. Düğümün adı çiftli balıkçı düğümüdür.

  Ağır yük altında kaldıktan sonra bile kolaylıkla açılabilen ,ipin baş veya sonuna veya ortasına bir göz yapmakta kollanılan düğümlerin  en uygunu sekizlidir.

  Normal sekizli  8

  Bazen 8 li olarak adlandırılan düğüm gözü içinde bir başka veya halka bulunsun istenir ise en uygunu açık 8 lidir

  Açık sekizli    8
  Bu ip sonunun veya başının emniyet kemerine bağlanmasında sıklıkla kullanılan bir düğüm tipidir. Herhangi bir sabit göze emniyet alırken de kullanılır.

  İpin baş ve sonundaki kişiler yukarda gösterilen açık 8 ile emniyet kemerine bağlandılar. Ortadaki ise aşağıda gösterilen çiftli açık 8 düğümüyle ana ipe bağlanır.

  İpi bazen bir ağacın veya benzeri bir kayanın etrafından dolaştırarak bağlamak gerekir bu durumda ise İZBARÇO  (yada BOWLINE) kullanılır sonuna atılacak ikinci bir düğüm ile tam garantiye alınır.

  Eğer bu düğüm ip yürüyüşünde olduğu gibi ortadaki kişinin bağlanmasını sağlayacak ise çiftli atılarak karabina ile desteklenir

  Daha da güçlü bir düğüm atılmak istendiğinde izli izbarço kullanılır.

  Hasas bir düğüm olan aşağıdaki son şekli de izbarçonun son derece kolay açılan düğümü için iyi bir örnektir.

  Eğer ipi bir göz yapmak gerekir ise Kelebek düğüm bunun için en uygun olanıdır.

  Kazık bağı ise karabina üzerinde ince ayarlamalar yapılan bir düğümdür.

  Bölüm II b

  Tırmanış veya inişte sıklıkla kullanılan, ana ip üzerinde istenildiğinde kayan veya sabitlenen temel düğümün adı PURSIK dir

  Pursik düğümü yukarıda görüldüğü gibi ana ipin üzerinde kendi gözü içinden geçirilerek yapılır. Pursik amaçlı ipin çapı geneldi 5 ile 7 mm arasında değişir. Diğer bir değim ile Pursik atılacak ana ip çapının yarısına 1 eklenerek en uygun çap bulunur. Örnek  10 mm çaplı ana ipin yarısı 5 mm eder +1 toplanırsa 6 mm çaplı pursik en ideal olanıdır.

  Pursik uygulamalarında bazen aşırı sıkışma dolayısıyla sorunlar yaşanabilir bunun için kullanılacak bir karabina farklı bir çözüm getirebilir. (Bachmann )

  Ayni işi yapabilen diğer bir seçenek ise Klemheist düğümüdür bu hem karabinasız hem de karabina ile yapılabilir

  Yine sürtünmenin avantaj olarak kullanılabildiği armut biçimli karabinaya atılan Münter bağı kullanılır. Hatta en çok kullanılan sistemlerden de biridir. Genelde lider tırmanışını emniyete alma veya inen dağcı emniyetinde kullanılır. Yeri gelmişken karabinaları da inceleyelim.

  KARABİNALAR

  Karabinalar çok yönlü kullanılabilen vazgeçilemez dağcılık araçlarındandır. Emniyete alırken, pursik çalışmasında, bağlamayı güvenli ve kolay kılma gibi sayısız yerde kullanılan karabinalar yine kullanım amaçlarına uygun olarak farklı ebat ve şekillerde yapılırlar.

  Ağız yapılarına göre GÜVENİLİR olan karabinalar dağcılıkta tercih edilen tiplerdir.

  • Oval tip en fazla kullanılandır. Simetrik yapısı yön kaygısı olmadan kullanılmasını sağlar.
  •  D tipli olanlar ise yükün kenara bindirilmesinden dolayı karabina ağzına daha az yük gelir bu da emniyeti arttırır. Geniş D tipinde ise karabina ağzı daha geniş açılır
  • Eğik ağızla karabinalar zor rota çalışmalarında kolaylıkla ve hızlı bir şekilde kullanım kolaylığı sağlar
  • Kilitli tip karabinalarda yanlışlıkla karabinanın açılmaması sağlanır. Her aç-kapa işleminden sonra kilit yerine oturtulmalıdır ki bu bir müddet sonra kullanana sıkıntı vermeye başlasa da tırmanış zeminine göre kullanmak zorunda kalınabilir.
  • Armut tipli kilitli karabinalar açma ağız mesafesi uzun olduğu için emniyete almada, Münter bağında, emniyet kemerinin bağlanmasında sıklıkla kullanılır

  oval tipli karabinalar emniyet gerektiren yerde kilitli karabinaların olmaması halinde şekilde görüldüğü gibi de kullanılabilir.

  Karabinalar şekillerine göre gruplandırıldıkları gibi kesitlerine göre farklılık gösterirler.

  Bunlardan T kesitli veya üçgene benzeyen kesitler ağırlığın güç kaybı olmadan azaltılmasını hedefler ancak bunları kullanırken ipin karabina içinde sürtünmesi gerektiği yerde sert köşeli karabinalarda daha fazla sürtünme olduğu göz önüne alınmalıdır.

  Karabinalar konusunda son not olarak belirtebileceğimiz noktalar

  • Karabinaya binen yük düz kenar üzerinde olmalıdır, ağız kısmında olmamalıdır
  • Karabina ağızlarını sıklıkla kontrol edin, kolay açılmalı ve kapanmalıdır
  • Karabina yayları iyi çalışmıyorsa bu yağ veya benzeri temizleyicilerle temizlenir ancak burada yağ bırakılmaz, kaynayan suya 20 saniye batırılıp çıkartılır.
  • Karabinalar da ipler gibi sert kaya yüzeylerinde çarpa ve sürtünme sonucu hasar görebilirler tüm diğer malzemelerde olduğu gibi kritik ve riskli tırmanışlarda kullanacağınız karabinalara dikkat edin mümkün mertebe yeni malzeme kullanın.

  İp ile emniyete alma sistemleri

  Güvenli tırmanış için emniyete alma sistemleri kullanılmalıdır. İp kullanılması halinde düşen biri yaralanmadan tutulabilir. Bu mucizevi hareketi başarıyla yapabilmek için işin püf noktalarını ve kişinin ne yaptığını iyi bilmesi ve çok pratik yaparak tecrübe kazanmış olması gerekir. 

  Basite indirelim, emniyet sisteminde bir ip, bir ucunda tırmanan diğer ucunda ise emniyete alan yani ipin hareketine yön veren bulunur. Bunun da 3 temel noktası vardır

  1. Tecrübeli, emniyete alan kişi
  2. Emniyete alanın kendi emniyeti
  3. İpi yavaşlatarak durdurma yani tutma tekniği

  Bu temel prensiplerde varyasyonlar çoktur. Şimdi bunlardan temel olanlarını inceleyelim.

  Denizcilik terimleri gibi dağcılıkta da bazı kelimeler kibarlık ve rica takıları eklenmeden tek kelime olarak ve duyulacak şekilde bağırarak söylenir. Bu bağırma çığ düşme ihtimali olan yerler için geçerli değildir. 

  Emniyete alınacak kişi “Ben tırmanışa başlayacağım ne olur ne olmaz istersen sen emniyete al beni düşmekten kurtarırsın....” benzeri bir söylev yerine “EMNİYET” diye bağırır.

  Emniyete alan  kişi ( zaten emniyete alınma işleminin olduğu her iki tarafça da bilindiği halde “Ben emniyete aldım sen istediğin zaman tırmanışa başlayabilirsin...” gibi uzun bir cümle yerine “HAZIR…” diye bağırırsa daha etkilidir, daha anlaşılır olur. Kimse bu işler için ‘emreder gibi konuştu‘, diye söylenmez. Tırmanış esnasında düşerken de “Galiba düşüyorum sıkı tutar mısın  lütfen daha fazla aşağıya düşmeyeyim bir tarafın kırılır...” gibi karşı tarafın önce cümlenin tamamlanmasını beklemesi, algılaması, yorumlaması ve gerekeni yapması arasında geçen zaman sırasında zaten dibe vurmuş olursunuz. Böyle bir durumda yapılacak tek şey “DÜŞÜYORUM” diye bağırmaktır. Gerisini emniyete alan zaten düşünür. 

  Tırmanış durumunda iki ana emniyet sistemi vardır.

  • Birincisi ilk tırmananı yani lideri emniyete alış
  • İkincisi arkadan gelenleri emniyete alış

  Her iki emniyet sisteminde de ip bir karabina veya benzeri bir nesne üzerinden değil emniyete alanın beli etrafından yapılır. İki el ve bel ile yapılan ip tutma ve boşluğu alma ( tırmanan yukarı geldikçe ipin boşunun alınması) işlemi sol el (HİSSEDEN), sağ el ( FREN ELİ) ile her ikisi hiçbir zaman ayni anda ipi bırakmış olmadan yapılır. Aşağıdaki şekilde arkadan gelenler için yapılan bir emniyete alma sistemi görülmektedir.

  Emniyet sisteminde tırmanan kişiye bağlı olan ipin o tırmandıkça oluşan boşluğu alınırken el hareketleri bir sıra takip eder. Kontrol eden el ilerdeyken fren elinizi belinize yanaştırın ve ipin boşluğunu iki eliniz yardımıyla alın boşluk alındıktan sonra sol eli ileri uzatarak birinci pozisyona gelirsiniz. Fren eli kesinlikte ipi bırakmaz. İlgili pozisyonları bir kez de çizimde inceleyelim.

  Simdi de olası hataları görelim

  Buna göre dikkat edilecek önemli noktalar;

  • Mutlaka kendinizi emniyete alın
  • Tırmanan kişinin size gelen ipini şekilde görüldüğü gibi açık olan bacaklarınız arasından alın.
  • Frenleme yaparken at arabası dizgini çeker gibi geri kaykılıp kontrolü kaybetmeyin.

  .

  DÜZ  İPE  TIRMANIŞ

  Dağcılıkta her türlü koşula mümkün olduğunca iyi hazırlanmak gerekir bunlardan biri de sarkıtılan bir ipe tırmanabilmektir. Her ne kadar komandolar elleriyle tırmanabiliyorlarsa da bunun tekniği farklıdır. Saatlerce hatta  günlerce yürüyüş veya tırmanışın getirdiği yorgunlukla düştüğünüz bir duvardan tekrar eski yerinize  tırmanmanız mümkün değil ise en büyük şansınız düştüğünüz yere arkadaşlarınızın sarkıttığı ipten yukarı doğru tırmanmaktır. Dağcılıkta çok çok özel durumlar olmadıkça ip ile insanlar indirilebilir ama yukarı çekilemezler. Dağcılıkta makara sistemi diye bir kavram kullanılmamaktadır.

  Bu gereksinime dayanarak ipten tırmanış tekniği üzerinde duracağız. 3 metrelik  6-8 mm arasında ikincil ipler taşımayı bir adet haline getirmek gerek. İşte size bir tırmanış donanımının yapılış şeması.

  Birinci ip bağlantısı ayaklar için, ikinci ip bağlantısı oturma emniyeti için. Her ikisinde de kullanılan düğüm 8 li ve çiftli balıkçı bağı.

  İplerin hazırlanmasında uzunluklar çok önemlidir. Zaman içinde kendi ipinizde yapacağınız denemeler ile en uygun uzunluğu bulabilirsiniz. Aşağıdaki resimde her iki bağın ne denli uzun olması  ve ne şekilde uygulanacağı gösterilmektedir.

  Çıkış mekanizmaları hazır ise pursik veya karabina  ile ana ipe bağlanarak çıkış sistemi kurulur.

  Gerekli bağlantılardan sonra ipte tırmanmaya başlanır. İki hareketi vardır.

  • Ayaklara basarak bel pursigini ilerletmek
  • Emniye bağı üzerine oturup ayak pursigini ilerletmek
  • …..ayni işlemler ….

  Şekilde gösterildiği gibi düzenli hareketlerle ipte yükselmek mümkündür. Dağ koşullarında, yüksek irtifalarda hareket kabiliyeti sınırlı olacağı için dinlenme pozisyonları önemlidir.

  İp tırmanış teknikleri çok değişik şekillerde yapılabilir ama genel mantığı yukarıda anlatıldığı gibidir. Gerektiğinde bu sistemde başarılı olmak için birçok kez pratik yapmak gereklidir.

  TIRMANIŞA  HAZIRLIK

  Dağcılıkta kabul edilebilir bazı kurallar geçerlidir.

  Dağa hangi amaçla gittiğiniz çok önemlidir.

  1. TURİSTLER,  dağı iyi tanıyan profesyonel kişilerce yapılan organizasyonlarla  nerede yatılır, yemek yenir. gezilir, fotoğraf çekilir, gelme gitme , yatma kalma yeme içme gibi tüm sorunların başkaları tarafından halledilmiş olan ve  bunun bedeli para olarak ödenen alternatif turizm firma faaliyetlerine katılanlardır.

  2. GRUPLAR :   Birden fazla kişinin bir araya gelerek dağa gitmesi anlamına gelir. Kesin bir iş bölümü yoktur. Herkes hemen hemen her şeye yardım eder diğer bir değişle burnunu sokar. Zirve amaçlanmadığı teknik bir çalışmanın yapılmayacağı gezi niteliğindeki faaliyetler bu sınıfa dahildir. Biz bu grup üzerinde durmayacağız.

  3. EKİP  :   Bir den fazla kişinin bir araya gelerek, herkesin görevinin en ince ayrıntısına kadar hesaplandığı zirve veya benzeri bir amaca ulaşmak adına yapılan faaliyetlere denir. Dağa hareketten önce yoğun bir hazırlık dönemini kapsar.

  Ekip içinde şu görevler tanımlanır

  1. Malzeme görevi
  2. Mali işler
  3. Beslenme
  4. Sağlık
  5. Strateji
  6. Haberleşme, sevk organizasyonu
  7. Faaliyet raporunun hazırlanması
  8. Fotoğraflar
  9. Yukarıda sayılanların  koordinasyonunu yapan Liderlik görevi.

  Görevleri İnceleyelim. Şunun altını çizmek gerekir. Herkes görevinden sorumludur ama diğer görevliye onun istediği şekilde yardımcı olmak ekip ruhunun temelidir. Her görevli çalışmasını lider ile yapar.

  Malzeme görevlisi: Tırmanış yapılacak yöre hakkında bilgisi yok ise stratejist ve lider ile gerekli malzeme listesini hazırlar, bunların temin eder. İyi korunması sağda solda unutulmaması ve iş bitiminde temizlenerek temin edildiği yere iade edilmesi görevini gerçekleştirir.

  Mali işler : Tırmanışın ön maliyetini hesaplar gerekli sponsor veya para toplama, muhafaza etme harcama ve harcamaların hesabını vermekle yükümlüdür.

  Beslenme  Tırmanışta mümkün mertebe az bulaşık bol enerji sağlayacak dengeli ama dağ koşullarına uygun beslenme sistemleri üzerinde yoğunlaşır. Organizasyon ve yeterliliğinden sorumludur.

  Sağlık Eğer olanaklar elverişliyse tıp camiasından seçim yapılmalı tansiyon, yaralanma, ishal, hayvan ısırık ve sokmalarına ve olası durumlara karşı tedbirli olmalı. Ekip üyelerinin allerjilerinin olup olmadığını, kan guruplarını ve acil durumda haber verilebilecek isim ve adreslerini ihtiva eden bilgi dosyalarını oluşturmalıdır.

  Strateji Tırmanış yapılacak olan bölgedeki hava durumu, ay ve güneşin doğuş batış saatlerini tespit etmeli, yine o yöredeki mülki amir ve kuruluşlarla temas etmeli güzergah üzerinde taş ocağı, dere, köprü geçişleri, çığ ihtimali olup olmadığı araştırılarak rota tespiti yapar. Koşullara en uygun rotayı saptar. Tırmanış esnasında dönen dağcılardan veya yöre insanından bilgi alır onlarla irtibat kurar.

  Haberleşme ve sevk organizasyonu ekip üyeleri arasında haberleşmeyi sağlar, bu kişiye  söylenen bir bilgi  tüm ekip üyelerine ulaşmış varsayılır. Ekibin bulunduğu yerden vasıtalar ile tırmanacağı yere gitmesini ve dönmesini sağlayan araç temini, bilet alınması şöför ve seyahat acentası, uçak gibi nakil organizasyonlarını ve araştırmasını yapar.

  Faaliyet raporu . Ekip eğer kulüpden tek bir ip bile almış olsa kendini bu kulübe rapor hazırlamakla mecbur hissetmeli, kendinden sonra o dağa gidecek olanları bilgilendirmek açısından önemli gördüğü noktaları kaydetmelidir. Bunu döndükten sonra değil dağda yapmalıdır. Su ve sığınabilecek yerler, rota üzerinde farklı kaya veya ağaçları, sağa veya sola sapmaların yapılacağı yerlerin kesin tarifi, karşılaştığı ve dostluk kurduğu kişi ve aile fertlerinin isimleri varsa istek ve karşılanabilir ihtiyaçları. Eğer söz verdiyse verdiği sözü (Lütfen bunu yerine getiriniz rica notu ile birlikte), yani start verildiği andan itibaren raporu okuyanın kendini gidip gelmiş gibi hissedeceği bir raporu yazar.

  Fotoğraflar En önemli görevlerden biri de budur. Öyle estanteneler yakalanabilir ki rapora eklenen bu fotoğraflar bin kelimeyle anlatılamayacak bilgi verirler. Çıkışın durumunu yansıtan, teknik ve görsel açıdan zengin kareler alınabilir. Vizörden bakmasını bilen kişiler arasından seçilmelidir.

  Ve bunların koordinasyonunu sağlayacak olan LİDER.

  Yukarıda anlatılanlar benim tanımladığım ve uyguladığım genel görevlerdir. Tırmanış yapılacak dağa ilk kez gidiyorsanız zirve tırmanış kısmına değil kamp ve destek kısmında görev almanızı veya ilk kez gelene bu görevi vermenizi tavsiye ederim.

  Bir tırmanış safhaları, ana kamp, ileri kamp ve zirve şeklinde oluşur. Duruma göre her safhada kampta kişi bırakılabilir ancak kişiler hiçbir zaman (çok zorunlu olmadıkça) tek olamazlar, bunlar zirve tırmanışı gerçekleştirecek olanlara yardımcı olurlar. Hele ki dönüşte zirve ekibi hazır çorba veya sıcak bir kahve bulabilirse mutlulukları sonsuzdur.

  Bir iki kez kampta destek görevi görmüş olanlar, tecrübeleri arttıkça zirve çıkışlarına katılabilir destek bölümü için yeni dağcılara da imkan tanırlar. Böylece dağcılık hem eziyet yerine zevkli bir spor halini alır  hem de yeni dağcılar saflara katılmış olur.

  Başarabileceğinize inanın, acele etmeden sorunları çözün ve tecrübenizi arttıracak faaliyetleri ara vermeden gerçekleştirin.

  Nice zirve defterlerine imza atmanız dileğiyle

  26.11.2002
  Hüseyin N. ÖZBEK
  BODRUM